Permanent Members (DC)

No Name (Chinese) Name (English)
1 薄智泉 James Bo
2 段渠  River Duan
3 高群 Perry Gao
4 胡嘉南 Wallace Hu
5 孔超翔 Chaoxiang Kong
6 林民跃 Minyue Lin
7 杨崧 Song Yang
8 宋云明 Yuming Song
9 肖水根 Shuigen Xiao
10 谢长春 Changchun Xie
11 叶玉彬 Yubin Ye
12 汤斌 Jimmy Tang
13 马诚 Martin Ma
14 石德秀 Dexiu Shi
15 高承 Charles Gao
16 隋爱萍 Aiping Sui
17 于建国 James Yu
18 许纲 Mark Xu
19 邹时勉 Shimian Zou
20 张爱军 Aijun Zhang
21 黄夏平 Xiaping Huang
22 马立洪 Lihong Ma
23 罗世敏 Shimin Luo
24 曹晓南 Xiaonan Cao
25 王行宇 Xingyu Wang
26 罗海平 Haiping Luo
27 肖桂英 Guiying Xiao
28 吴航正 Hangzheng Wu
29 傅长汉 James Fu
30 杨峰 Frank Yang
31 陆强 Qiang Lu
32 李叶青 Victor Li
33 刘泽龙 Zelong Liu
34 张永志 George Zhang
35 保立 Lee Bao
36 程绍铭 Shaoming Cheng
37 Sheena Winnie
38 Brandon Lau
39 黄雷 Neil Huang
40 王桐信 Mike Wang
41 张群 Qun Zhang
42 王正先 Jason Wang
43 Ira Koretsky
44 陈金中 Bill Chen
45 陈冰 Bing Chen
46 贺建斌 Jianbin He
47 潘为平 Wiping Pan
48 黎慧 Dawn Li
49 毛京宁 Jingning Mao
50 钱海峰 Haifeng Qian
51 李湘 Xiang Li
52 周斌 Simon Zhou
53 张风远 Kevin Fengyuan
54 魏军 Jun Wei
55 蓝燕玲 Yanling Leng
56 吴盛楠 Shengnan Wu
57 陈志强 Zhiqiang Chen
58 阎瑾 Yan Jin
59 王晓东 Xiaoding Wang
60 王东伟 David Wang
61 王文东 Wendong Wang
62 封丽 Li Feng
63 李涟 Lianne Li
64 汪浩 Hao Wang
65 郭光 Guang Guo
66 张立言 Liyan Zhang
67 鞠放 Fang Ju
68 林忆莲 Johanna Gordon
69 徐静文 Jingwen Xu
70 徐来 Shelley Fu
71 刘春雷 Chunlei Liu
72 邱启裕 Qiyu Qiu
73 龚剑平 Jianping Gong
74 张志军 Zhijun Zhang