Permanent Members (DC)

No Name (Chinese) Name (English)
1 薄智泉 James Bo
2 段渠 River Duan
3 高群 Perry Gao
4 胡嘉南 Wallace Hu
5 孔超翔 Chaoxiang Kong
6 林民跃 Minyue Lin
7 杨崧 Song Yang
8 宋云明 Yuming Song
9 肖水根 Shuigen Xiao
10 谢长春 Changchun Xie
11 叶玉彬 Yubin Ye
12 汤斌 Jimmy Tang
13 马诚 Martin Ma
14 石德秀 Dexiu Shi
15 高承 Charles Gao
16 隋爱萍 Aiping Sui
17 于建国 James Yu
18 许纲 Mark Xu
19 邹时勉 Shimian Zou
20 张爱军 Aijun Zhang
21 黄夏平 Xiaping Huang
22 马立洪 Lihong Ma
23 罗世敏 Shimin Luo
24 曹晓南 Xiaonan Cao
25 王行宇 Xingyu Wang
26 罗海平 Haiping Luo
27 肖桂英 Guiying Xiao
28 吴航正 Hangzheng Wu
29 傅长汉 James Fu
30 杨峰 Frank Yang
31 陆强 Qiang Lu
32 李叶青 Victor Li
33 刘泽龙 Zelong Liu
34 张永志 George Zhang
35 保立 Lee Bao
36 程绍铭 Shaoming Cheng
37 Sheena Winnie
38 Brandon Lau
39 黄雷 Neil Huang
40 王桐信 Mike Wang
41 王正先 Jason Wang
42 Ira Koretsky
43 陈金中 Bill Chen
44 陈冰 Bing Chen
45 贺建斌 Jianbin He
46 潘为平 Wiping Pan
47 黎慧 Dawn Li
48 毛京宁 Jingning Mao
49 钱海峰 Haifeng Qian
50 李湘 Xiang Li
51 周斌 Simon Zhou
52 张风远 Kevin Fengyuan
53 魏军 Jun Wei
54 蓝燕玲 Yanling Leng
55 吴盛楠 Shengnan Wu
56 陈志强 Zhiqiang Chen
57 阎瑾 Yan Jin
58 王晓东 Xiaoding Wang
59 王东伟 David Wang
60 王文东 Wendong Wang
61 封丽 Li Feng
62 李涟 Lianne Li
63 汪浩 Hao Wang
64 郭光 Guang Guo
65 张立言 Liyan Zhang
66 鞠放 Fang Ju
67 林忆莲 Johanna Gordon
68 徐静文 Jingwen Xu
69 徐来 Shelley Fu
70 刘春雷 Chunlei Liu
71 邱启裕 Qiyu Qiu
72 龚剑平 Jianping Gong
73 张志军 Zhijun Zhang
74 彭晓峰 Xiaofeng Peng
75 赵舒雷 Shulei Zhao
76 张群 Qun Zhang
77 杨 莅 Li Yang
78 许晓聪 Xiaocong Xu
79 张 钧 Jun Zhang
80 张冬梅 Dongmei Zhang
81 韩 锋 Feng Han