Advisory Committee

Chairman: Dr. Jimmy Tang

Zhiquan (James) Bo     William Y. Chang
Hongcheng Li     Minyue Lin
Lihong Ma     Scott Midkiff
Donald R. Riley     John Wu
Shuigen Xiao     Song Yang
Yubin Ye     Lili Zhang
Huaibei Zhou     Martin Ma
Chris Kong     Guoquan Lu
Michael Zhao     Jinxiong Jim Chen